Taal kiezen Duits Engels Nederlands Frans Russisch
Login
back to top

Privacy Policy

Wettelijke aanwijzingen

Alle vermeldingen en gegevens op onze internet pagina zijn zorgvuldig gecontroleerd. Fouten kunnen desondanks niet geheel uitgesloten worden. Een garantie betreffende de volledigheid, juistheid en laatste actualiteit kan om die reden niet aanvaard worden.

De Comair Germany GmbH is ten allen tijde gerechtigd, de internet pagina zonder aankondiging vooraf te wijzigen en / of de exploitatie ervan te staken. Zij is niet verplicht, om de inhoud te actualiseren.

De toegang en het gebruik van onze internet pagina geschieden op eigen gevaar. De Comair Germany GmbH is niet verantwoordelijk en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe en / of indirecte of andere schade, welke zogenaamd door het of in verband met de toegang en / of het gebruik van onze internet pagina ontstaan zou zijn.

De Comair Germany GmbH aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de beschikbaarheid van internet pagina’s van derden, die via externe links op onze internet pagina bereikt worden. De Comair Germany GmbH distantiëert zich nadrukkelijk van alle inhoud, welke mogelijkerwijs straf- of aansprakelijkheidswettelijk relevant is of die tegen de goede zeden indruist.

Inzoverre als in het kader van het gebruik van onze internet pagina persoonlijke of zakelijke gegevens (bijv. email, namen, adressen) door de gebruiker openbaar gemaakt worden, zo heeft het openbaar maken van deze gegevens van de kant van de gebruiker nadrukkelijk op vrijwillige basis plaats.
De Comair Germany GmbH neemt de bescherming van Uw persoonsgegevens zeer serieus. Om die reden hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen, om veilig te stellen dat de voorschriften aangaande de gegevensbescherming zowel door ons als ook door evtl. door ons met een opdracht belaste externe dienstverleners in acht genomen worden. Maar wij hebben er geen invloed op dat aanbieders van andere internet pagina’s, waar op onze internet pagina naar verwezen wordt, of wier inhoud via een link te bereiken is, de gegevensbescherming in acht nemen.“